Článok sa zaoberá základnými pojmami z aerodynamiky veterných turbín rôznych koncepcii

Kontakt

RENEN.cons-PORADENSKÉ CENTRUM pre OZE Ludvíka van Beethovena 22
Trnava
91708
033 5521 324
0907 522 148
renen.cons@stonline.sk